De vlaamse fuchsia vrienden
Image default
Home / Gardening

Wie spijbelen het vaakst op de middelbare scholen?

 

Wie spijbelen het vaakst op de middelbare scholen?

Herinner jij je nog hoe het vroeger ging op school als je niet aanwezig was? In het verleden werkte scholen met een ‘absentielijst’ waarin docenten namen schreven van iedereen die niet aanwezig was in de klas. Tegenwoordig gebruiken docenten een aanwezigheid app. Door de aanwezigheid app is het voor velen niet meer mogelijk om te spijbelen. Want vroeger kwam het vaak voor dat leerlingen de naam van hun afwezige klasgenoten stiekem doorkrassen. Daardoor komt uiteindelijk niemand  te weten dat zij hebben gespijbeld. Nu dat niet meer kan omdat een app aanwezigheid van alle leerlingen controleert. Welke leerlingen lukt het desondanks toch nog het vaakst om te spijbelen?

Onderbouw

In de onderbouw zitten leerlingen tussen de 12 en 15 jaar oud. Het gaat dan om scholieren in de eerste of tweede klas. Opvallend is dat deze leeftijdsgroep relatief weinig spijbelt. In elke klas heeft minimaal 10% van de leerlingen het toch een keer geprobeerd.  Maar na kennis te hebben gemaakt met de consequenties, komt het vrijwel nooit voor dat iemand een tweede of zelfs derde keer zonder geldige reden niet naar de les gaat.

 

Bovenbouw

In tegenstelling tot de onderbouw, zijn de bovenbouwleerlingen iets ondeugender. In de derde tot en met de zesde leerjaar komt spijbelen vaak voor. Dat kan te maken hebben met het feit dat de leerlingen dan in hun pubertijd zitten en daardoor wat minder gemotiveerd zijn om naar school te gaan. Het kan ook te maken hebben met de grote hoeveelheid leerlingen die dan zelf hun herstelmeldingen te schrijven. Vanaf 18 jaar is dat namelijk toegestaan. En in de bovenbouw zijn veel havo en vwo leerlingen – die in hun examenjaar zitten –  18 of 19 jaar oud.

 

Tijden veranderen. Dat geldt ook voor de manier waarop scholen omgaan met afwezigheid van leerlingen. Vroeger ging dat makkelijker. Tegenwoordig moeten leerlingen meer moeite doen om te kunnen spijbelen. Op middelbare scholen zijn het nog altijd de middelbare scholieren die het vaakst afwezig zijn tijdens de lessen.

 

https://www.economy.nl/