De vlaamse fuchsia vrienden
Image default
Home / Gardening

Reorganisatie binnen je bedrijf

Door de economische crisis komt het voor dat veel bedrijven noodgedwongen reorganisaties en/of faillissementen door moeten gaan voeren. Zo hebben veel bedrijven genoeg kennis in huis wanneer het goed gaat met het bedrijf, maar op het moment dat een bedrijf zich in een slechte positie bevindt, zal men vaak niet de goede expertise hebben om hier op een goede manier mee om te kunnen gaan. Om ervoor te zorgen dat een reorganisatie in goede banen verloopt, dan bestaan er vijf belangrijke stappen om ervoor te zorgen dat dit zo professioneel mogelijk verloopt. Deze stappen zijn de voorbereidingsfase, de training, de transitie, de outplacement begeleiding voor de werknemers die gedwongen ontslag moeten krijgen en daarnaast ook een blijvers programma die ervoor zorgt dat je huidige medewerkers zo goed mogelijk worden ingelicht over de toestand van het bedrijf en de stand van zaken. Dit is goed, omdat de motivatie en productiviteit van de werknemers vaak achteruit gaan na een reorganisatie. Hierdoor zal er een hoger ziekteverzuim gaan ontstaan en zal er een lagere betrokkenheid van het personeel bij de bedrijfsvoering. Om er voor te zorgen dat deze neerwaartse spiraal tegen wordt gegaan, kan men dus gebruik gaan maken van een externe partij die beschikt over de gewenste expertises.

Op het moment dat je personeel wordt getraind zou je kunnen zorgen voor een zakelijke coaching. Daarbij zal de eerste doelstelling zijn om inzicht te kunnen krijgen in de verschillen tussen de gewenste, ideale situatie en de situatie van nu. Het is daarnaast ook nog eens belangrijk dat je inzicht krijgt in welke taken worden verwacht van jou, zodat je deze ook heel goed uit zo kunnen voeren. Daarna kan worden bepaald wie over de meeste vaardigheden en competities beschikt en wie er dus ook echt een waardevolle toevoeging kan zijn voor het bedrijf.

http://www.carrierepoort.nl