De vlaamse fuchsia vrienden
Image default
Home / Gardening

Onderzoek door een arbeidsdeskundige

Bedrijven willen vaak het beste voor hun personeel. Zij zijn immers het draaiende wiel van de organisatie en bepalen dus hoe succesvol een bedrijf opereert in de markt. Een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemers is daarom erg belangrijk. Toch komt het helaas wel eens voor dat iemand arbeidsongeschikt raakt. Dit is natuurlijk voor beide partijen niet fijn en hier moet dan ook snel een oplossing voor gevonden worden. De werknemer zal natuurlijk zo lang mogelijk bij het bedrijf willen blijven om toch doorbetaald te worden. Het bedrijf zal immers het liefste van de werknemer af willen wanneer echt blijkt dat deze niet kan functioneren binnen het bedrijf. Toch zijn hier door de overheid strenge regels voor opgesteld. Een werkgever kan dus niet zomaar van zijn werknemers af wanneer deze arbeidsongeschikt raken. Bovendien moeten beide partijen, werkgever en werknemer, verschillende stappen doorlopen om alles in goede banen te lijden. Vooral voor de werkgever is een goede oplossing erg belangrijk, omdat het hem anders veel geld kan kosten. Veel werkgevers hebben niet de precieze kennis om met al deze regelgevingen nauwkeurig en op de juiste manier om te gaan. Velen huren daarom een arbeidsdeskundige in om hen daarbij te helpen. Er moet in deze situaties namelijk heel politiek correct gehandeld worden om meer kosten te vermijden. Een arbeidsdeskundige is geheel op de hoogte van alle regels omtrent ontslagen en kan u daarom goed helpen in zo’n situatie. Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek word door de arbeidsdeskundige verschillende dingen onderzocht. Hij of zij gaat kijken naar de reden waarom de werknemers arbeidsongeschikt is geraakt. Daarnaast gaat hij of zij ook kijken naar de mogelijke stappen die de werknemer kan ondergaan. Zijn er mogelijkheden waarbij een terugkeer in de oude positie mogelijk zou zijn of kan de werknemer dit misschien parttime gaan uitvoeren? Wellicht is de oude positie juist de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid en kan de werknemer beter een andere functie op een andere afdeling binnen het bedrijf vervullen. Door samen met een arbeidsdeskundige hiernaar te kijken, kunnen extra kosten vermeden worden en kan de werknemer hopelijk weer snel aan de slag.

https://loopbaannederland.nl